مهندس ابولفضل بهاری

بیوگرافی مدرس

کارشناسی ارشد مدیریت ساخت عمران
مدرس ریاضیات پایه و کنکور انسانی
مولف بیش از ۱۰ جلد کتاب کمک آموزشی انتشارات پرش،آیندگان و…
مدرس رتبه های ۷۲،۵۲،۱۶،۱۲،۸،۶ و رتبه های ۲ رقمی و ۳ رقمی متعدد در کنکور های سال های ۹۵ تا ۱۴۰۰
مدرس مدارس و مراکز برتر تهران از جمله مدارس فرهنگ و نمونه دولتی و مراکز آموزشی برتر شهرهای قم،قزوین،کرمان،اراک،اردبیل،مازندران،زنجان،….
برگزار کننده بزرگترین همایش های ریاضی و آمار در تهران و شهرهای بزرگ در کنکور ۹۸ تا ۱۴۰۰