مهندس آرین تفضلی‌زاده

بیوگرافی مدرس

مدرس دبيرستان‌هاى علامه طباطبايى، بهار،تلاش،رهجوى دانش،اوج،خانه رياضى و آموزشگاه‌هاى ماهان و انرژى
مؤلف كتاب ميكروطلايى رياضيات تجربى گاج و كتاب لقمه هندسه٣ مهر و ماه