استاد بیژن امجدیان

بیوگرافی مدرس

مدرس و مولف دروس تخصصی علوم انسانی، ١٧ سال سابقه آموزشی، دارای مدرك تحصيلی، کارشناس ارشد مديريت صنايع، کارشناس ارشد روان‌شناسی، تاليف ٤٢ جلد كتاب آموزشی و كمك آموزشی، ٥٠٠ ساعت ضبط برنامه آموزشی استديويی، طراح سوالات سراسری قلم‌چی و رزمندگان