استاد مهدی حکیمی

بیوگرافی مدرس

متولد ۱۳۶۱
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
مدیر آموزشگاه زبان انگلیسی
۱۳ سال سابقه تدریس زبان
سابقه تحصیل و تدریس در موسسات آموزش زبان در خارج از کشور
تدریس زبان انگلیسی در مقاطع دهم، یازدهم و کنکور در مدارس برتر
تدریس در سطوح پیشرفته و IELTS زبان
مدرس مجموعه های آموزش زبان موسسه پرش