20%
تخفیف

دوره آنلاین تمام دروس پایه دهم متوسطه رشته انسانی

5.00 1 رای
11,000,000 تومان 8,800,000 تومان

آدرس ورود ریاضی مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده، بر روی دکمه ورود به کلاس کلیک…

11,000,000 تومان 8,800,000 تومان
20%
تخفیف

دوره آنلاین تمام دروس پایه دهم متوسطه رشته تجربی

4.78 9 رای
11,200,000 تومان 8,960,000 تومان

آدرس ورود ریاضی مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده، بر روی دکمه ورود به کلاس کلیک…

11,200,000 تومان 8,960,000 تومان
20%
تخفیف

دوره آنلاین تمام دروس پایه دهم متوسطه رشته ریاضی

بدون امتیاز 0 رای
11,100,000 تومان 8,880,000 تومان

آدرس ورود ریاضی مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده، بر روی دکمه ورود به کلاس کلیک…

11,100,000 تومان 8,880,000 تومان

کلاس‌های آنلاین جامعه‌شناسی دهم انسانی

کلاس‌ آنلاین جامعه‌شناسی دهم چهارشنبه‌ها 18:00 الی 19:00 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده،…

1,200,000 تومان

کلاس‌های آنلاین علوم و فنون ادبی دهم انسانی

5.00 2 رای
1,200,000 تومان

کلاس‌ آنلاین علوم‌و‌فنون دهم چهارشنبه‌ها 16:00 الی 17:00 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده،…

1,200,000 تومان

کلاس‌های آنلاین منطق دهم انسانی

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان

کلاس‌ آنلاین منطق دهم شنبه‌ها 16:00 الی 17:00 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده،…

1,200,000 تومان

کلاس‌های آنلاین اقتصاد دهم انسانی

کلاس‌ آنلاین اقتصاد دهم یکشنبه‌ها 16:00 الی 17:00 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده،…

1,200,000 تومان

کلاس‌های آنلاین عربی تخصصی دهم انسانی

5.00 1 رای
1,200,000 تومان

کلاس‌ آنلاین عربی دهم انسانی دوشنبه‌ها 16:00 الی 17:00 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص…

1,200,000 تومان

کلاس‌های آنلاین ریاضی دهم انسانی

کلاس‌ آنلاین ریاضی و آمار دهم انسانی دوشنبه‌ها 17:30 الی 18:30 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه…

1,400,000 تومان