20%
تخفیف

دوره آنلاین تمام دروس پایه دهم متوسطه رشته ریاضی

بدون امتیاز 0 رای
11,100,000 تومان 8,880,000 تومان

آدرس ورود ریاضی مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده، بر روی دکمه ورود به کلاس کلیک…

11,100,000 تومان 8,880,000 تومان

کلاس‌های آنلاین دینی دهم

5.00 12 رای
1,300,000 تومان

کلاس‌ آنلاین دین و زندگی دهم سه‌شنبه‌ها 17:15 الی 18:15 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی…

1,300,000 تومان

کلاس‌های آنلاین انگلیسی دهم

5.00 14 رای
1,300,000 تومان

کلاس‌ آنلاین زبان دهم یکشنبه‌ها 19:00 الی 20:00 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده،…

1,300,000 تومان

کلاس‌های آنلاین عربی دهم

5.00 11 رای
1,300,000 تومان

کلاس‌ آنلاین عربی دهم یکشنبه‌ها 17:15 الی 18:15 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده،…

1,300,000 تومان

کلاس‌های آنلاین فارسی دهم

5.00 10 رای
1,300,000 تومان

کلاس‌ آنلاین فارسی دهم سه‌شنبه‌ها 18:30 الی 19:30 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده،…

1,300,000 تومان

کلاس‌های آنلاین هندسه دهم ریاضی

5.00 6 رای
1,350,000 تومان

کلاس‌ آنلاین هندسه دهم شنبه‌ها 16:00 الی 18:00 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده،…

1,350,000 تومان

کلاس‌های آنلاین شیمی دهم (ریاضی – تجربی)

5.00 15 رای
1,450,000 تومان

کلاس‌ آنلاین شیمی دهم چهارشنبه‌ها 19:00 الی 20:00 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده،…

1,450,000 تومان

کلاس‌های آنلاین فیزیک دهم (ریاضی – تجربی)

4.80 35 رای
1,450,000 تومان

کلاس‌ آنلاین فیزیک دهم دوشنبه‌ها 19:15 الی 20:15 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده،…

1,450,000 تومان

کلاس‌های آنلاین ریاضی دهم (ریاضی – تجربی)

4.96 24 رای
1,650,000 تومان

کلاس‌ آنلاین ریاضی دهم دوشنبه‌ها 16:00 الی 17:15 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده،…

1,650,000 تومان