20%
تخفیف

دوره آنلاین تمام دروس پایه هفتم متوسطه

4.94 18 رای
6,600,000 تومان 5,280,000 تومان

آدرس ورود ریاضی مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده، بر روی دکمه ورود به کلاس کلیک…

6,600,000 تومان 5,280,000 تومان

کلاس‌های آنلاین انگلیسی پایه هفتم

4.65 17 رای
1,100,000 تومان

کلاس‌ آنلاین زبان هفتم متوسطه دوشنبه‌ها 17:45 الی 18:45 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص…

1,100,000 تومان

کلاس‌های آنلاین عربی پایه هفتم

4.83 24 رای
1,250,000 تومان

کلاس‌ آنلاین عربی هفتم متوسطه شنبه‌ها 18:30 الی 19:30 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص…

1,250,000 تومان

کلاس‌های آنلاین فارسی پایه هفتم

5.00 35 رای
1,300,000 تومان

کلاس‌ آنلاین فارسی هفتم متوسطه دوشنبه‌ها 16:00 الی 17:00 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص…

1,300,000 تومان

کلاس‌های آنلاین علوم پایه هفتم

4.94 17 رای
1,350,000 تومان

کلاس‌ آنلاین علوم هفتم متوسطه یکشنبه‌ها 19:00 الی 20:00 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص…

1,350,000 تومان

کلاس‌های آنلاین ریاضی پایه هفتم

4.95 43 رای
1,600,000 تومان

کلاس‌ آنلاین ریاضی هفتم متوسطه پنجشنبه‌ها 12:30 الی 13:45 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص…

1,600,000 تومان