20%
تخفیف

دوره آنلاین تمام دروس پایه دوم دبستان

آدرس ورود ریاضی مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده، بر روی دکمه ورود به کلاس کلیک…

3,000,000 تومان 2,400,000 تومان

کلاس‌های آنلاین فارسی دوم دبستان

5.00 1 رای
1,000,000 تومان

کلاس‌ آنلاین فارسی دوم ابتدایی سه‌شنبه‌ها 17:45 الی 19:00 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص…

1,000,000 تومان

کلاس‌های آنلاین علوم دوم دبستان

کلاس‌ آنلاین علوم دوم ابتدایی سه‌شنبه‌ها 19:15 الی 20:00 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص…

1,000,000 تومان

کلاس‌های آنلاین ریاضی دوم دبستان

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

کلاس‌ آنلاین ریاضی دوم ابتدایی سه‌شنبه‌ها 16:00 الی 17:30 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص…

1,000,000 تومان