طرح سرنوشت ساز پایه نهم

ویدیو مشاوره ویدیو مشاوره طرح سرنوشت ساز ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

2,380,000 تومان
25%
تخفیف

دوره آنلاین تمام دروس پایه نهم

4.75 12 رای
5,150,000 تومان 3,862,500 تومان

آدرس ورود ریاضی مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده، بر روی دکمه ورود به کلاس کلیک…

5,150,000 تومان 3,862,500 تومان

کلاس‌های آنلاین انگلیسی پایه نهم

4.93 28 رای
900,000 تومان

کلاس‌ آنلاین زبان نهم متوسطه یکشنبه‌ها 17:45 الی 18:45 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص…

900,000 تومان

کلاس‌های آنلاین عربی پایه نهم

5.00 18 رای
900,000 تومان

کلاس‌ آنلاین عربی نهم متوسطه شنبه‌ها 16:00 الی 17:00 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص…

900,000 تومان

کلاس‌های آنلاین فارسی پایه نهم

5.00 36 رای
900,000 تومان

کلاس‌ آنلاین فارسی نهم متوسطه دوشنبه‌ها 18:30 الی 19:30 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص…

900,000 تومان

کلاس‌های آنلاین علوم پایه نهم

5.00 20 رای
1,050,000 تومان

کلاس‌ آنلاین علوم نهم متوسطه یکشنبه‌ها 15:45 الی 17:15 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص…

1,050,000 تومان

کلاس‌های آنلاین ریاضی پایه نهم

4.68 28 رای
1,400,000 تومان

کلاس‌ آنلاین ریاضی نهم متوسطه پنجشنبه‌ها 15:30 الی 16:45 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص…

1,400,000 تومان