20%
تخفیف

دوره آنلاین تمام دروس پایه چهارم دبستان

4.22 9 رای
3,600,000 تومان 2,880,000 تومان

آدرس ورود ریاضی مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده، بر روی دکمه ورود به کلاس کلیک…

3,600,000 تومان 2,880,000 تومان

کلاس‌های آنلاین فارسی چهارم دبستان

4.83 35 رای
1,200,000 تومان

کلاس‌ آنلاین فارسی چهارم ابتدایی سه‌شنبه‌ها 16:00 الی 17:00 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص…

1,200,000 تومان

کلاس‌های آنلاین علوم چهارم دبستان

4.65 34 رای
1,200,000 تومان

کلاس‌ آنلاین علوم چهارم ابتدایی چهارشنبه‌ها 16:00 الی 17:00 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص…

1,200,000 تومان

کلاس‌های آنلاین ریاضی چهارم دبستان

4.82 34 رای
1,200,000 تومان

کلاس‌ آنلاین ریاضی چهارم ابتدایی چهارشنبه‌ها 17:30 الی 18:30 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص…

1,200,000 تومان