20%
تخفیف

دوره آنلاین تمام دروس پایه یازدهم متوسطه رشته تجربی

4.43 7 رای
11,400,000 تومان 9,120,000 تومان

آدرس ورود ریاضی مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده، بر روی دکمه ورود به کلاس کلیک…

11,400,000 تومان 9,120,000 تومان

کلاس‌های آنلاین دینی یازدهم

5.00 2 رای
1,200,000 تومان

کلاس‌ آنلاین دین و زندگی یازدهم سه‌شنبه‌ها 16:00 الی 17:00 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی…

1,200,000 تومان

کلاس‌های آنلاین انگلیسی یازدهم

5.00 11 رای
1,200,000 تومان

کلاس‌ آنلاین زبان یازدهم سه‌شنبه‌ها 19:00 الی 20:00 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده،…

1,200,000 تومان

کلاس‌های آنلاین عربی پایه یازدهم

4.54 13 رای
1,200,000 تومان

کلاس‌ آنلاین عربی یازدهم یکشنبه‌ها 16:00 الی 17:00 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده،…

1,200,000 تومان

کلاس‌های آنلاین فارسی یازدهم

5.00 6 رای
1,200,000 تومان

کلاس‌ آنلاین فارسی یازدهم سه‌شنبه‌ها 17:15 الی 18:15 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده،…

1,200,000 تومان

کلاس‌های آنلاین زیست یازدهم تجربی

4.95 21 رای
1,600,000 تومان

کلاس‌ آنلاین زیست یازدهم پنجشنبه‌ها 16:45 الی 17:45 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده،…

1,600,000 تومان

کلاس‌های آنلاین شیمی یازدهم (ریاضی – تجربی)

4.82 22 رای
1,600,000 تومان

کلاس‌ آنلاین شیمی یازدهم چهارشنبه‌ها 17:45 الی 18:45 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده،…

1,600,000 تومان

کلاس‌های آنلاین فیزیک یازدهم (ریاضی – تجربی)

4.90 29 رای
1,600,000 تومان

کلاس‌ آنلاین فیزیک یازدهم دوشنبه‌ها 18:00 الی 19:00 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده،…

1,600,000 تومان

کلاس‌های آنلاین ریاضی یازدهم

4.92 37 رای
1,800,000 تومان

کلاس‌ آنلاین ریاضی‌و‌حسابان یازدهم یکشنبه‌ها 18:15 الی 19:30 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده،…

1,800,000 تومان