25%
تخفیف

دوره آنلاین تمام دروس پایه هشتم متوسطه

4.74 19 رای
4,900,000 تومان 3,675,000 تومان

آدرس ورود ریاضی مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص شده، بر روی دکمه ورود به کلاس کلیک…

4,900,000 تومان 3,675,000 تومان

کلاس‌های آنلاین انگلیسی پایه هشتم

5.00 21 رای
850,000 تومان

کلاس‌ آنلاین زبان هشتم متوسطه دوشنبه‌ها 19:00 الی 20:00 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص…

850,000 تومان

کلاس‌های آنلاین عربی پایه هشتم

4.88 25 رای
850,000 تومان

کلاس‌ آنلاین عربی هشتم متوسطه شنبه‌ها 17:15 الی 18:15 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص…

850,000 تومان

کلاس‌های آنلاین فارسی پایه هشتم

4.94 31 رای
850,000 تومان

کلاس‌ آنلاین فارسی هشتم متوسطه دوشنبه‌ها 17:15 الی 18:15 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص…

850,000 تومان

کلاس‌های آنلاین علوم پایه هشتم

5.00 26 رای
1,050,000 تومان

کلاس‌ آنلاین علوم هشتم متوسطه یکشنبه‌ها 17:30 الی 18:45 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص…

1,050,000 تومان

کلاس‌های آنلاین ریاضی پایه هشتم

5.00 37 رای
1,300,000 تومان

کلاس‌ آنلاین ریاضی هشتم متوسطه پنجشنبه‌ها 14:00 الی 15:15 آدرس ورود مشاهده کلاس ویدئو در دسترس لطفا دربازه زمانی مشخص…

1,300,000 تومان